top of page
Profilbillede 2022_edited.jpg
Lokale 2.jpg

Velkommen hos
Psykolog Kristine Kirkegaard

Her tilbydes du professionelle samtaler, hvor fokus er på dig og din livssituation. Det er vigtigt at samtalerne har effekt, og derfor definerer vi i første samtale et relevant tema. Dette sikrer, at samtalerne har det rette fokus.

Overordnet set kan samtalerne rette sig mod problemer som mistrivsel, tristhed, stress, angst, depression, livskrise, sorg og lignende. Måske du oplever det som negative tankemønstre, svære følelser, ubehagelige kropslige reaktioner eller en automatiseret adfærd, som du ønsker at ændre. Ofte vil der være tale om en kombination, og ofte vil behovet skifte undervejs, efterhånden, som der sker en udvikling.

 

Jeg arbejder som udgangspunkt med afsæt i en neuroaffektiv tilgang, som forbinder bl.a. hjerneforskning, evolutionspsykologi, udviklings- og tilknytningspsykologi samt traumeforskning. Herfra anskues sammenhængen mellem krop (bl.a. stress, angst, anspændthed, traumereaktioner), følelser og tanker (bekymringer, overbevisninger, rationaler, fornuft), hvilket bl.a. guider rækkefølgen og indholdet i samtalerne. Af metoder trækker jeg særligt på 3. bølge kognitiv terapi med acceptance and commitment terapi (ACT), compassion fokuseret terapi (CFT), mindfulness og metakognitiv terapi. Dertil er jeg særligt inspireret af nyere psykodynamiske tilgange med fokus på vanskelige følelser og de forsvar der fastlåser og skaber psykiske og relationelle problemer. Samtaler hos mig kan dog også være mindre metodemæssigt stringente og mere eksistentielle eller filosofiske. 

 

“Out of your vulnerabilities will come your strength”

Sigmund Freud

Det kan du forvente

Hos mig vil du møde en rolig og empatisk psykolog, der giver sig tid til at lytte og stille spørgsmål til refleksion.

 

Jeg har baggrund i den konsultative og målrettede tilgang både fra uddannelsessammenhæng og fra det kommunale regi, hvor jeg har oparbejdet en bred erfaring med samtaler, udredning, supervision og oplæg/undervisning.

 

Jeg er autoriseret af psykolog-nævnet under ankestyrelsen, hvilket er din garanti for faglighed på baggrund af flere års erfaring og mange timers supervision.

 

Jeg har ikke ydernummer, og der gives derfor ikke tilskud ved lægehenvisning. Du kan dog ofte få tilskud fra din forsikring eller Sygeforsikring Danmark.

 

Jeg bor i Elling lige nord for Frederikshavn sammen med min mand, datter og hund. Klinikken er beliggende på privatadressen, men udgør en særskilt del af huset og fremstår derfor i rolige og professionelle rammer.

bottom of page