top of page
Profilbillede 2022_edited.jpg
Lokale 2.jpg

Velkommen hos
Psykolog Kristine Kirkegaard

Her tilbydes du professionelle samtaler, hvor fokus er på dig og din livskvalitet. Det er vigtigt at samtalerne har effekt, og derfor definerer vi sammen et individuelt mål, som vi arbejder hen imod. Dette sikrer, at samtalerne har det rette fokus.

 

Overordnet set kan samtalerne rette sig mod områder som tankemønstre, svære følelser, kropslige reaktioner eller en automatiseret adfærd, som du ønsker at ændre. Ofte vil der være tale om en kombination, og ofte vil behovet skifte undervejs, efterhånden, som der sker en udvikling.

 

Det individuelle mål og relevante fokusområde for dig bestemmer, hvilken tilgang jeg arbejder ud fra. Det kan være klassiske kognitive forståelser og skemaarbejde, eksistentielle samtaler, en mere psykodynamisk tilgang rettet mod de forsvar, der forhindrer den fulde oplevelse af dine følelser, fokus på kropslig regulering, adfærdsterapi med eksponeringsøvelser med videre.

 

Det er afgørende, at vi har fokus på det rette udviklingspunkt og den rette rækkefølge i samtalerne og behandlingen. 

“Out of your vulnerabilities will come your strength”

Sigmund Freud

Det kan du forvente

Hos mig vil du møde en rolig og empatisk psykolog, der giver sig tid til at lytte og stille spørgsmål til refleksion.

 

Jeg har baggrund i den konsultative og målrettede tilgang både fra uddannelsessammenhæng og fra det kommunale regi, hvor jeg har oparbejdet en bred erfaring med samtaler, udredning, supervision og oplæg/undervisning.

 

Jeg er autoriseret af psykolog-nævnet, hvilket er din garanti for faglighed på baggrund af flere års erfaring og mange timers supervision.

 

Jeg har ikke ydernummer, og der gives derfor ikke tilskud ved lægehenvisning. Du kan dog ofte få tilskud fra din forsikring eller Sygeforsikring Danmark.

 

Jeg bor i Elling lige nord for Frederikshavn sammen med min mand, datter og hund. Klinikken er beliggende på privatadressen, men udgør en særskilt del af huset og fremstår derfor i rolige og professionelle rammer.

bottom of page