top of page
Profilbillede 2022_edited.jpg
Billede 6.jpg

Velkommen hos
Psykolog Kristine Kirkegaard

Her tilbydes du professionelle samtaler, hvor fokus er på dig og din livssituation. Det er vigtigt at samtalerne har effekt, og derfor definerer vi i første samtale et relevant tema. Dette sikrer, at samtalerne har det rette fokus.

Overordnet set kan samtalerne rette sig mod problemer som mistrivsel, tristhed, stress, angst, depression, livskrise, sorg og lignende. Måske du oplever det som negative tankemønstre, svære følelser, ubehagelige kropslige reaktioner eller en automatiseret adfærd, som du ønsker at ændre. Ofte vil der være tale om en kombination, og ofte vil behovet skifte undervejs, efterhånden, som der sker en udvikling.

 

Jeg arbejder som udgangspunkt psykodynamisk, og inddrager dertil viden fra bl.a. hjerneforskning, evolutionspsykologi, udviklings- og tilknytningspsykologi, traumeforskning og lignende. Jeg interesserer mig for sammenhængen mellem krop (bl.a. stress, angst, anspændthed, traumereaktioner), følelser (vrede, sorg, skyld mm.) og tanker (bekymringer, overbevisninger, rationaler, fornuft), og vil derfor i samtalerne ofte forsøge at hjælpe dig til at skabe koblinger imellem disse lag, med henblik på at opnå øget balance. Af metoder er jeg særligt inspireret af nyere psykodynamiske tilgange, med fokus på vanskelige følelser og de forsvar der fastlåser- og skaber psykiske og relationelle problemer. Dertil inddrager jeg, når det er relevant, elementer af 3. bølge kognitiv terapi med acceptance and commitment terapi (ACT), compassion fokuseret terapi (CFT), mindfulness og metakognitiv terapi. Samtaler hos mig er som udgangspunkt ikke metodemæssigt stringente, men individuelt tilpassede, og kan dermed også være mere eksistentielle eller filosofiske af karakter. 

 

“Out of your vulnerabilities will come your strength”

Sigmund Freud

Det kan du forvente
 

Klinikken er beliggende i gode rammer centralt i Frederikshavn på Kalkværksvej 4 i et psykologhus med 3 psykologer.

Hos mig vil du møde en rolig og empatisk psykolog, der giver sig tid til at lytte og stille spørgsmål til refleksion, men som også er engageret og udfordrer dig, når det kan skabe en ønsket forandring. Jeg prioriterer at være nærværende og aktiv i samtalerne, og tager bl.a. derfor ikke notater undervejs, men bruger derimod tavlen til visuelt at opnå fælles forståelse, når det er relevant. 

 

Jeg har baggrund i den konsultative og målrettede tilgang både fra uddannelsessammenhæng og fra det kommunale regi, hvor jeg har oparbejdet bred erfaring med samtaler, udredning, supervision og oplæg/undervisning.

 

Jeg er autoriseret af psykolog-nævnet under ankestyrelsen, hvilket er din garanti for flere års erfaring og mange timers supervision.

 

Jeg har ikke ydernummer, og der gives derfor ikke tilskud ved lægehenvisning. Du kan dog ofte få tilskud fra din forsikring eller Sygeforsikring Danmark.

Gode råd til dig, der skal til psykolog gennem din sundhedsforsikring
Vanskelige situationer eller psykiske problemer kan ramme alle, og mange har i dag adgang til hjælp gennem en sundhedsordning/sundhedsforsikring. Men der er forskel på, hvordan ordningerne dækker. For at få det bedste forløb anbefaler Dansk Psykolog Forening, at du undersøger dine betingelser, inden du starter til psykolog.

4 vigtige spørgsmål, hvis du skal til psykolog gennem din sundhedsforsikring

  • Hvilken type hjælp kan du få?

  • Hvor mange samtaler dækker din forsikring?

  • Vælger du selv din psykolog?

  • Er din psykolog autoriseret?

 

Læs mere på dp.dk/mere

bottom of page